Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP Mitsubishi Savico Quảng Nam – Đại lý ủy quyền 3S chính hãng tại Quảng Nam mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 04/2020 với chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng chương trình: từ 06/04/2020 đến 30/04/2020.